Strona główna
poniedziałek, 9 grudnia 2019 r.
imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia

Biologia

Strona główna » Dla ucznia » Biologia

wielkość tekstu:A | A | A

Przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z biologii.

Podstawa programowa z biologii w gimnazjum.

 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.
Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem, wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.

II. Znajomość metodyki badań biologicznych.
Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski;
przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów świeżych i trwałych.

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe,  graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.

IV. Rozumowanie i argumentacja.
Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.
Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne) oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
rozumie znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.

VI Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.
Uczeń:
wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów i wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia;
przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów;
wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach (węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy, sole mineralne) oraz przedstawia ich funkcje;

Wyniki konkursów z okazji Dnia Ziemi w Gimnazjum

Wyniki Turnieju Wiedzy Ekologicznej.   W turnieju można było uzyskać 31 punktów.  I miejsce – Łukasz Staszek – 26 punktów II miejsca – Karina ...
dalej

Konkurs plastyczny - Dzień Ziemi

  DZIEŃ ZIEMI 2012 KONKURS PLASTYCZNY - PLAKAT „DOBRA ENERGIA DLA ZIEMI”       Treścią plakatu ma być promowanie czystych źródeł energii ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Big Ben, jego nazwa wzięła się od imienia mężczyzna (Ben), który jako pierwszy uruchomił zegar

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu