Strona główna
sobota, 19 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Konstancja, Leopold

Biologia

Strona główna » Dla ucznia » Biologia

wielkość tekstu:A | A | A

Przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z biologii.

Podstawa programowa z biologii w gimnazjum.

 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.
Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem, wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.

II. Znajomość metodyki badań biologicznych.
Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski;
przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów świeżych i trwałych.

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe,  graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.

IV. Rozumowanie i argumentacja.
Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.
Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne) oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
rozumie znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.

VI Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.
Uczeń:
wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów i wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia;
przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów;
wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach (węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy, sole mineralne) oraz przedstawia ich funkcje;

Wyniki konkursów z okazji Dnia Ziemi w Gimnazjum

Wyniki Turnieju Wiedzy Ekologicznej.   W turnieju można było uzyskać 31 punktów.  I miejsce – Łukasz Staszek – 26 punktów II miejsca – Karina ...
dalej

Konkurs plastyczny - Dzień Ziemi

  DZIEŃ ZIEMI 2012 KONKURS PLASTYCZNY - PLAKAT „DOBRA ENERGIA DLA ZIEMI”       Treścią plakatu ma być promowanie czystych źródeł energii ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Najgłębszym przełomem rzecznym (3535 m) na świecie jest Wąwóz Cotahuasi w Peru.

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu