Strona główna
sobota, 19 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Konstancja, Leopold

Historia szkoły

Strona główna » Szkoła » Historia szkoły

wielkość tekstu:A | A | A

Położenie Gimnazjum
Od roku szkolnego 2004/05 Gimnazjum zlokalizowane jest na osiedlu mieszkaniowym nieistniejącej już Cementowni „WIEK”, liczącym około 500 mieszkańców.
Szkołę otaczają jednopiętrowe bloki powstałe w latach 50-tych. Mieszkańcy to przede wszystkim emeryci, byli pracownicy zakładów pracy, które tu kiedyś istniały. Budynek szkoły wraz z nową halą sportową znajduje się wśród zieleńców i skwerów. W pobliżu jest stadion OKS- u „Budowlani”, las, łąki i stawy.
Obecnie po gruntownym remoncie szkoła stanowi najładniejszy, kolorowy akcent osiedla. We wrześniu 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej, w którym wzięli udział uczniowie i ich rodzice, mieszkańcy oraz władze miasta, i liczni zaproszeni goście.

Uczniowie


W roku szkolnym 2011/12 szkoła liczy 233 uczniów, dowożonych autobusami szkolnymi z terenu całej gminy. Żaden uczeń w szkole nie jest anonimowy. Dzięki współpracy ze szkołami podstawowymi już w chwili pojawienia się ucznia w szkole wychowawcy mają szczegółowe informacje na temat środowiska rodzinnego, potrzeb i zainteresowań każdego ucznia. Współpraca z rodzicami, instytucjami wspomagającymi oraz konsekwentna praca wychowawcza sprawia, że nie ma przypadków wyjścia w kolizje z prawem czy interwencji policji w odniesieniu do uczniów. Stale realizowany jest program profilaktyczny przeciwko przemocy i agresji.

Dyrekcja

Funkcję dyrektora szkoły od 1 września 1999 roku pełni mgr Mirosława Skwarek, która systematycznie wzbogaca bazę materialną szkoły o pomoce naukowe o coraz nowocześniejszy sprzęt komputerowy, oraz doposażenie i estetykę wszystkich klasopracowni szkoły.

Nauczyciele

Dyrekcja dba o wysoki poziom nauczania, zatrudniając nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotów. Kadra pedagogiczna szkoły to ludzie twórczy, aktywni i stale rozwijający się.
W szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli, w tym 19 dyplomowanych, 3 mianowanych
i 1 kontraktowy.

Wizja szkoły

Uczniowie naszego gimnazjum:
1. są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,
2. umieją korzystać ze źródeł informacji,
3. radzą sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
4. skutecznie komunikują się,
5. umieją podejmować decyzje,
6. znają podstawowe normy współżycia społecznego,
7. są aktywni i twórczy.

Misja szkoły

Nasza szkoła jest społecznością, którą jednoczy przesłanie, że uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia i która konsekwentnie wdraża je w codziennej nauce i pracy na miarę swoich możliwości.
Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:
• zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,
• opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji (w tym komputera i internetu),
• pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
• nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi,
• zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.

Szkoła i okolice

zdjęć w galerii: 41
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Jakie instrumenty muzyczne były znane u nas od najdawniejszych czasów... Do najstarszych znanych polskich instrumentów muzycznych trzeba zaliczyć ligawkę-długa drewnianą trąbę, oraz ...

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu