Strona główna
sobota, 19 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Konstancja, Leopold

Język angielski

Strona główna » Dla ucznia » Język angielski

wielkość tekstu:A | A | A

Jeśli chcesz odbyć wirtualną podróż po Londynie, zobaczyć najważniejsze zabytki i poznać ich historię, przeczytać ciekawostki, a następnie sprawdzić swoja wiedzę wykonując quiz zapraszam do kliknięcia na podany link.

ela.gim-ogrodzieniec.cba.pl

Elżbieta Trawińska

Ćwiczenia przed sprawdzianem z Present Simple

1.Uzupełnij zdania poprawną forma czasownika w nawiasach:

1. She  alway................... ( get up ) at 6.00 a.m.
2.Tom …………( not get up ) at 7.00 a.m. He always ……….. ( get up ) at 9.00 a.m.
3.I usually ……….. ( have ) a cold shower in the morning .
4.He ………….. ( swim ) in his swimming pool every morning .
5.I never ………. ( have ) breakfast .
6.She sometimes ………… ( eat ) bacon and eggs for breakfast .
7.I …………. ( take ) the bus every day . He ………………………. ( not take ) the bus. He always ………… ( drive ) his sports car!
8.I …….. ( go ) to the office every day.
9.He never ……….. ( go ) to the office. He………….. ( not work ) ! He ………… ( go ) to the gym every day !

2.Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników:

GO  WORK  RIDE  DELIVER  LOVE  JOG  SWIM  WALK

Mr White is a postman . He doesn’t work in the post office. He always ……………. outside in the streets . He …………. letters to all the people in the neighborhood every day . He doesn’t ………… but he ……………... . He ……………the countryside , so he always ………………. to his country house with his wife . Mr and Mrs White ………………… in the river and they ………… in the woods every weekend .

3. Ułóż zdania z podanych wyrazów:


1.They / ride / their / bicycles / to work / every day
………………………………………………………
2.She / listen / to the radio / every Sunday
……………………………………………………
3.I / clean / the house / on Mondays
………………………………………………………
Izabela Pocztowska

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Przeciąć węzeł gordyjski: rozwiązać trudną, zawikłaną sprawę poprzez jedno radykalne, zdecydowane posunięcie, niekiedy nawet dość drastyczne

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu