Strona główna
sobota, 19 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Konstancja, Leopold

Projekt UE - Inaczej niż w klasie

Strona główna » Szkoła » Projekt UE - Inaczej niż w klasie

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

INACZEJ NIŻ W KLASIE

Od 1 września 2010 w naszym gimnazjum realizowany był Projekt “Inaczej niż w klasie”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji; Działanie 9. 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9. 1. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach projektu zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowane były do końca roku szkolnego 2010/2011.

Zajęcia były prowadzone w ramach następujących zadań:

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – prowadzone będą zgodnie z podstawą programową i treściami nauczania matematyki w danej klasie. Mają one na celu nie tylko nabycie podstawowych umiejętności z matematyki, ale ich ugruntowanie i wyrobienie przez uczniów umiejętności uczenia się matemtyki.

Zadanie 7. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – mają doskonalić poprawne posługiwanie się j. ojczystym.
Rezultatem tych zadań będzie podniesienie wyników uczniów z egzaminów gimnazjalnych, co z kolei pozwoli na dalszą, bardziej efektywną kontynuację edukacji.

Zajęcia wyrównawcze prowadziły nauczycielki naszego gimnazjum: p. Aneta Bednarz, p. Dorota Czaplicka; p. Elżbieta Gajda, p. Katarzyna Romańska – Bujak i p. Izabela Szczycieł.

Zadanie 2. Zajęcia pozalekcyjne - Klub internautów Nasza szkoła – Nasza strona -
uczniowie będą tworzyć serwis edukacyjny co pomoże uzupełnić i doskonalić posługiwanie się ICT oraz nabyć umiejętności znalezienia się w ogólnoświatowym systemie internetowej rzeczywistości.
Zajęcia prowadziła p. Anna Szlachta.

Zadanie 3. Zajęcia pozalekcyjne – Angielski inaczej – tematyka zajęć będzie rozwijała umiejętności komunikowania się w j. angielskim, co pozwoli uczniom przełamywać barierę komunikowania się w tym języku.
Zajęcia prowadziła p. Elżbieta Trawińska.

Zadanie 4. Zajęcia pozalekcyjne – Klub Eko – Regionu – uczniowie będą zapoznawać się z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 co ukierunkuje ich na właściwe społeczne i obywatelskie postawy, uświadomi im potrzebę troski o środowisko naturalne.
Zajęcia prowadziła p. Iwona Jeziorko

Zadanie 5. Zajęcia pozalekcyjne – Wokół nas – będziemy uświadamiać uczniom, że tereny, które zamieszkują są ciekawe i interesujące a ludzie, którzy je zamieszkują kultywują tradycje regionalne, tworzą dzieła sztuki, działają w grupach artystycznych. Pozwoli to na pozbywanie się przez uczniów kompleksu małej miejscowości, a tym samym podniesie ich samoocenę. Zmotywuje ich do kreatywnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Zajęcia prowadziła p. Izabela Szczygieł.

Zadanie 6. Zajęcia pozalekcyjne – Kocham Kino – uczniowie poznają wiadomości o kinie, filmowaniu; poznają przepisy dotyczące praw autorskich.
Zajęcia prowadziła p. Elżbieta Gajda.

Dla bezpieczeństwa i wygody uczniów uruchomiony został dodatkowy odwóz uczniów z Gimnazjum w Ogrodzieńcu do miejscowości w których mieszkają.

Fragment raport z ewaluacji projektu "Inaczej niż w klasie" realizowanego w ramach PKOL znajduje się w plikach zeskanowanych, umieszczonych poniżej.

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Rtęć i brom to jedyne pierwiastki chemiczne, które w temperaturze pokojowej są cieczami.

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu