Strona główna
sobota, 19 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Konstancja, Leopold

Świetlica szkolna

Strona główna » Szkoła » Świetlica szkolna

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy

Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo -  wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach.

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, póz. 2572 ze zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie, uczniom słabszym pomocy w nauce,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej izbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie
 • warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – III
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.

 

Konkurs recytatorski - Słowem Malowane

14 marca 2012 w bibliotece szkolnej  odbył się konkurs recytatorski „ Słowem Malowane ” Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze i fragmenty prozy. Słuchaliśmy m.in ...
dalej

Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej.

Zwyczaje żywieniowe i coraz bardziej siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla  zdrowia, a w konsekwencji choroby i krótsze życie. O zdrowiu naszym i naszej rodziny w ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Najsłynniejsza skała wspinaczkowa w Podzamczu to Cima- duża i mała .

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu